Niemand geloofde hun verhalen. Totdat ze de foto's zagen...

Vele jaren voordat de eerste mens werd geboren, zag de aarde er heel anders uit. De natuur had voor die tijd vrij spel en zodoende bestonden er allerlei dieren die we nu niet meer kennen. We weten dat ze geleefd hebben door overblijfselen die in de loop van de tijd zijn gevonden.

1556702072_ceb1e0b45488433e1b2749766485bcc532b8862a.jpg
Bron: History A2Z

Veel dieren die nu leven stammen af van voorgangers die er vaak anders uit hebben gezien en veel groter waren dan tegenwoordig. Toch komen er ook nu nog een paar soorten voor die -onverwachts- een flinke lengte of grootte hebben. Een indrukwekkende lijst hiervan vindt je op de volgende pagina's...

Bekijk meer foto's op de volgende pagina 😱